درباره آکادمی آردائنا

فضایی برای اشتراک گذاری مهارت های تخصصی!

صورت برخورد با مسائل در فرایند طراحی، اعم از طراحی هنری، معماری، شهری و یا صنعتی، نیازمند سه گانه ی طرح، مهندسی (آنالیز و بهینه سازی) و ساخت است. تکنولوژی روز در راستای پوشش هر سه مورد اشاره شده، راه حل های کارامدی را در اختیار طراحان و مهندسین قرار داده است. مجموعه آردائنا با استناد به پیشرفت های اخیر، زبان مشترک در قالب برنامه نویسی، الگوریتم های اختصاصی و استناد به نرم افزارهای خاص، با تکیه بر تکنولوژی سعی در پیاده سازی فرایندهای مهندسی دارد. در کنار این سه گانه، به اعتقاد این مجموعه، بروزرسانی اطلاعات و دانش نه صرفا در قامت مصرف کننده که به شکلی مولّد، متضمن رشد خواهد بود. از این رو، در کنار سه گانه ی مطرح شده، آردائنا همواره سعی در حفظ محوری موازی با سه عنوان یادگیری، آموزش و پژوهش دارد. برای پیاده سازی این ارتباط میان سه گانه ی نخست و سه گانه ی دوم، مجموعه ی اصلی قدم در تعریف آکادمی آردائنا به عنوان بستر مزبور کرده است.

آکادمی در حقیقت محیطی است در راستای توسعه دانش و انتقال تجربیات حاصل از فعالیت های حرفه ای و تحقیقاتی مجموعه ی اصلی. وظایفی که آکادمی به عنوان رویکردهای اصلی در این مسیر به خویش می بیند در قالب گزاره های زیر قابل بررسی است:

  • تعریف محیطی برای توسعه کاربردی تکنولوژی در هنر، گرافیک، معماری، شهرسازی و صنعت ساختمان
  • شکل دادن به محور آموزش، پژوهش و یادگیری در کنار فرایندهای طراحی، مهندسی و ساخت
  • ایجاد بستر حضور فعال متخصصین حوزه تکنولوژی به صورت بین رشته ای در قالب فضای آموزش و تجربه
  • توسعه فرایندهای بهینه سازی در خصوص تصمیمات مبتنی بر چرخه حیات پروژه ها: برنامه ریزی / طراحی اولیه / طراحی جزئیات / محاسبه و آنالیز / تولید اسناد مرتبط با پروژه / مصالح و ساخت / مدیریت پروژه و اجرا / قوانین و کنترل ضوابط / بهره برداری، تعمیر و نگهداری / تخریب و بازسازی
  • ایجاد دسترسی برای علاقه مندان به طراحی مهندسی شده با در نظر گرفتن امکانات آنلاین و کاهش هزینه های کلاس های حضوری از نظر مالی و زمانی
  • پیشرفت جامعه طراحان و مهندسان در قالب تکیه بر دستاوردهای علمی، تکنولوژی روز دنیا و البته استفاده ی کاربردی از ابزارهای ارائه شده در پروژه های واقعی
  • توسعه تفکر الگوریتمیک در قالب استناد به تکنولوژی در طراحی

هدف آکادمی آردائنا شکست تعاریف سطحی و ایجاد بستری حرفه ای مبتنی بر تجربیات واقعی در پروژه های شاخص داخلی و خارجی، برای طراحان و مهندسان مبتکر، خلاق و علاقه مند به حوزه اشاره شده است. مجموعه آکادمی آردائنا در تلاش های همیشگی خود ضرورت نیاز به جهش در فرایندهای مهندسی جاری را مقدمه ی ساماندهی فرایند های مهندسی و طراحی میداند.

تیم آکادمی

تیمی پرانگیزه برای تعریف سطحی متفاوت از دانش!

مهدی سهیلی فرد
موسس آردائنا
حسن اکبری
Co-Founder آکادمی آردائنا
امیرحسین ستاری
مشاور تخصصی
احمد ستار
Co-Founder آکادمی آردائنا

تیم تولید محتوا

رفیعه سهیلی‌فرد
مدیر هنری محتوا
معصومه نعیمی
هانیه آقایی
عضو تیم هنری محتوا
سبا مشایخی
عضو تیم تولید محتوا
پوریا شاه‌حسینی‌نیا
نویسنده ارشد
زهرا بیداردل
نویسنده
اسرا سعدی
فاطمه مهوری
نویسنده